Những Điều Không Nên Làm Ở Tây Tạng – Lời Khuyên Du Lịch

Điều nên và không nên làm ở Tây Tạng

Du lịch Tây Tạng khác với du lịch đến những nơi khác. Có rất nhiều nghi lễ và kiêng kỵ ở Tây Tạng mà bạn phải chú ý về nhân văn và phong tục, bởi vì Tây Tạng chịu ảnh hưởng của tôn giáo rất nhiều. Sau đây là những quy tắc khi du lịch Tây Tang, […]