Tây Tạng

Tây Tạng có những tu viện tuyệt vời, những con đường đi bộ trên cao ngoạn mục, tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy núi cao nhất thế giới và một trong những nền văn hóa ấm áp nhất mà bạn từng gặp.

Tìm hiểu chi tiết:

  1. Kinh nghiệm du lịch
  2. Địa điểm du lịch nổi bật
  3. Văn hóa Tây Tạng
  4. Lập kế hoạch cho chuyến đi

Bản đồ du lịch Tây Tạng

Vui lòng phóng nhỏ bản đồ để xem thêm địa điểm khác. Chọn “Xem Thêm” để xem chi tiết tin địa điểm.