Ngày: Tháng Một 7, 2022

  • Tu viện Tsurphu Tây Tạng

    Tu viện Tsurphu Tây Tạng

    Tu viện Tsurphu Tây Tạng là trụ cột của Karmapa, thủ lĩnh của Karma Kagyu, trường phái mũ đen của Phật giáo Tây Tạng. Tu viện đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1960 trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc. Bắt đầu từ những năm 1980, tu viện đã được xây dựng lại […]

  • Bảo tháp Chorten là gì? (Stupa – མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ།) Tây Tạng

    Bảo tháp Chorten là gì? (Stupa – མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ།) Tây Tạng

    Chorten hay Stupa (མཆོད་ རྟེན་ དཀར་ པོ །) là một di tích tôn giáo quan trọng trong Phật giáo, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Phật. Nơi đây cũng lưu giữ những di vật Phật giáo quý giá và đôi khi còn được bảo quản thi hài của các vị lạt ma nổi tiếng. Người […]