Chim-puk Hermitage Tây Tạng – Nơi thiền định Liên Hoa Sinh

Hang núi Chimpuk Hermitage Tây Tạng

Chim-puk Hermitage Tây Tạng là một nơi ẩn náu trong các hang động phía đông bắc Samye. Nó đã từng là nơi ẩn cư thiền định của Gulug Rinpoche. Sau khi băng qua lãnh thổ giống như sa mạc trong vài giờ, con đường đi lên khu vực tươi đáng ngạc nhiên, nơi có các hang […]