Ngày: Tháng Một 20, 2022

  • Tu viện Drigung Til Tây Tạng (直贡 梯 寺)

    Tu viện Drigung Til Tây Tạng (直贡 梯 寺)

    Tu viện Drigung Til Tây Tạng, một tu viện trên mặt vách đá tuyệt đẹp. Drigung ban đầu là cơ sở của tiểu phái Drigung – giáo phái Kagyu, có niên đại từ thế kỷ 12. Thời đỉnh cao, nó là nơi ở của hơn 500 nhà sư. Tu viện Drigung Til nổi tiếng là nơi tổ chức…