Hồ Draksum Tso (Pagsum Co) Tây Tạng

Hồ Draksum Tso Tây Tạng (Pagsum Lake)

Hồ Draksum Tso Tây Tạng (Hay còn gọi Pagsum Co) là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Năm 1997, Tổ chức Du lịch Thế giới đã liệt hồ vào danh sách các điểm du lịch quốc tế của nó. Năm 2001, Tổng cục Du lịch Nhà nước cấp 5 […]