Lễ hội Palden Lhamo (Cổ tích Tây Tạng) – Lễ hội Tiên nữ

Lễ hội Tiên nữ Tây Tạng

Lễ hội Tiên nữ là một lễ hội truyền thống của người Tây Tạng được cho là lễ hội của phụ nữ, vì vậy nó còn được gọi là “Lễ hội phụ nữ” ở Tây Tạng hiện đại. Lễ hội Thần tiên ở Tây Tạng được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 theo lịch Tây Tạng, khi […]