Ngày: Tháng Tư 24, 2022

  • Tu viện Nechung Tây Tạng

    Tu viện Nechung Tây Tạng

    Tu viện Nechung Dorje Drayangling có một vị trí quan trọng trong lịch sử Tây Tạng với tư cách là trụ sở của Nechung, Vị thần của Nhà nước Tây Tạng. Tu viện Nechung ban đầu, nằm cách Lhasa, thủ đô của quốc gia, 4 dặm về phía tây. Xem bài viết này trên Instagram Bài […]