Ngày: Tháng Tư 30, 2022

  • Lễ hội Tây Tạng

    Lễ hội Tây Tạng

    Tham gia các lễ hội Tây Tạng hấp dẫn và các lễ hội văn hóa mở sẽ khiến việc tìm hiểu văn hóa Tây Tạng trở nên sống động. Bạn sẽ khám phá kỹ càng các truyền thống Phật giáo lâu đời xuyên suốt mọi khía cạnh của cuộc sống Tây Tạng và hiểu rõ hơn […]