Ẩn viện Drak Yerpa Tây Tạng – Nơi đạt tâm linh của Padmasambhava

Ẩn viện Drak Yerpa Tây Tạng

Đối với những người quan tâm đến Phật giáo Tây Tạng, ẩn viện Drak Yerpa là một trong những nơi ẩn cư trong hang động linh thiêng nhất. Trong số nhiều nhà khổ hạnh đã nhập cư ở đây có Guru Rinpoche và Atisha, một Phật tử Bengali đã dành 12 năm để hoằng đạo ở […]