Cáo Tây Tạng

Cáo Tây Tạng

Cáo Tây Tạng, còn được gọi là Wa hoặc Wamo, là một giống cáo nhỏ. Chúng có đặc điểm là bộ lông mềm, dày màu đỏ với lớp lông tơ màu xám và phần dưới màu trắng với một cái đuôi dài và rậm có một đầu màu trắng. Bộ lông dày đặc của chúng bảo […]