Lễ hội Shoton Tây Tạng

Lễ hội Shoton Tây Tạng

Lễ hội Shoton là một trong những lễ hội truyền thống phổ biến nhất ở Tây Tạng. Nó kỷ niệm việc ăn sữa chua, các nhà sư Tây Tạng kết thúc mùa thiền định của họ, xem các vở kịch kinh kịch Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng. Kỷ niệm: Ngày 27 tháng 8 năm 2022 Địa điểm: Tây Tạng […]