Tây Tạng ở đâu? Thuộc quốc gia nào?

Tây Tạng ở đâu?

Nói về chuyến du lịch Tây Tạng hoặc địa điểm của Tây Tạng, một câu tục ngữ ở Trung Quốc dành riêng Tây Tạng là: “Tận hưởng phong cảnh thiên đường, khi đi du lịch ở một nơi thân thiện“. Mô câu nói đơn giản nhưng miêu tả một cách sinh động các đặc điểm địa hình, văn […]