Lễ hội tắm Tây Tạng (Garma Ri Gi)

Lễ hội tắm Tây Tạng

Garma Ri Gi hay Lễ hội Tắm Tây Tạng là một hoạt động quần chúng trên khắp Tây Tạng diễn ra vào tháng 7 Âm lịch Tây Tạng khi sao Kim xuất hiện trên bầu trời. Đây là một lễ hội kéo dài 1 tuần hàng năm với những nét đặc sắc của Tây Tạng. Kỷ niệm: 28 tháng 9 – […]