Kinh luân (Bánh xe cầu nguyện) Tây Tạng

Kinh luân - Bánh xe cầu nguyện

Kinh luân (Bánh xe cầu nguyện, tên tiếng Anh: prayer wheel) trong tiếng Tây Tạng còn được gọi là bánh xe Mani. Bánh xe Mani được tìm thấy trên khắp Tây Tạng và ở những khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Tạng. Bánh xe cầu nguyện là thiết bị để truyền bá các phước lành […]