Thẻ: Lễ hội đua ngựa Nagqu

  • Lễ hội đua ngựa Nagqu

    Lễ hội đua ngựa Nagqu

    Lễ hội đua ngựa Nagqu là sự kiện thường niên lớn nhất ở tỉnh Nagqu phía tây Trung Quốc, tỉnh lớn nhất ở khu tự trị Tây Tạng, hay còn gọi là Tây Tạng, và thực sự là sự kiện thường niên lớn nhất ở miền bắc Tây Tạng. Kỷ niệm: Ngày 10 tháng 8 năm 2022…