Lễ hội Linka – Văn hóa dân gian lãng mạn của Tây Tạng

Lễ hội Linka Tây Tạng

Các lễ hội Tây Tạng có mối quan hệ mật thiết với tôn giáo đặc biệt và địa hình độc đáo của Tây Tạng. Trong số hàng chục lễ hội mang tính tôn giáo cao, lễ hội Linka là một lễ hội đặc biệt phản ánh cuộc sống hài hòa giữa người Tây Tạng và môi […]