Thẻ: Lễ hội Ongkor

  • Lễ hội mừng vụ mùa (Ongkor) Tây Tạng

    Lễ hội mừng vụ mùa (Ongkor) Tây Tạng

    Mỗi tháng 8 theo Lịch Tây Tạng, Lễ hội Ongkor được tổ chức tại các vùng nông nghiệp để ăn mừng vụ mùa bội thu; “Ongkor” trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “bao quanh đất nông nghiệp.” Các lễ kỷ niệm bao gồm đua ngựa, bắn súng, khiêu vũ và ca hát, Opera truyền thống Tây Tạng, nâng…