Lễ hội Saga Dawa Tây Tạng

Lễ hội Saga Dawa

Lễ hội Saga Dawa Tây Tạng tôn vinh cuộc đời của Đức Phật. Theo truyền thống của họ, khi Đức Phật hấp hối, Ngài đã hướng dẫn một trong những tín đồ của mình không nên tôn kính Ngài chỉ đơn thuần bằng hoa, hương và đèn sau khi Ngài mất mà hãy cố gắng làm […]