Thế giới phù thuỷ của Pháp sư Tây Tạng – Chiến tranh ma thuật

Pháp sư Tây Tạng

Pháp sư Tây Tạng sử dụng công nghệ nghi lễ Mật tông bao gồm thần chú, bùa chú, tranh vẽ và tác phẩm điêu khắc cho phép các nhà cai trị chinh phục kẻ thù và khai thác sức mạnh. “Những người không phải con người che giấu [bản thân] bằng sự hóa thân ma […]