Tu viện Dzongsar Tây Tạng

Tu viện Dzongsar Tây Tạng

Tu viện Dzongsar được thành lập vào năm 746 bởi một lạt ma trường phái Bönpo. Nằm trên một mỏm đất nhìn ra Thung lũng Khamje vĩ đại ở Derge (phát âm là De-gay), tu viện là nơi sinh của dòng dõi Khyentse. Ngày nay, nó là một cộng đồng Tây Tạng sôi động bao gồm […]