Tu viện Reting Tây Tạng

Tu viện Reting

Tu viện Reting Tây Tạng là trụ xứ của Reting Rinpoche: dòng truyền thừa này bắt đầu vào thế kỷ thứ 18 khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 bổ nhiệm gia sư của mình làm trụ trì Reting. Lịch sử tu viện Reting Tu viện có từ năm 1056. Ban đầu nó được […]