Tu viện Tholing Tây Tạng (Thöling)

Tu viện Tholing Tây Tạng

Được thành lập bởi Rinchen Zangpo vào thế kỷ thứ 10, Tu viện Tholing Tây Tạng (Thöling) từng là khu phức hợp tu viện quan trọng nhất của Ngari. Atisha ở đây 3 năm trong đợt truyền bá Phật giáo lần thứ 2 ở Tây Tạng. Nó vẫn hoạt động đúng 1000 năm sau vào năm 1966 […]

Thành cổ Tsaparang Tây Tạng – Tàn tích Guge cổ đại

Thành cổ Tsaparang

Thành cổ Tsaparang từng là thủ đô của Vương quốc Guge (Cổ Cách). Nó thể là nguồn gốc lịch sử của Shangri-La huyền thoại. Khu phức hợp tu viện nằm trong thung lũng, trong khi pháo đài của nhà vua đứng trên đỉnh đồi. Có bốn tòa nhà còn sót lại của quần thể tu viện với những […]