Hồ Yamdrok Tso Tây Tạng – 1 trong 4 hồ thiêng

Hồ Yamdrok Tso Tây Tạng

Hồ Yamdrok, Yamdroktso (ཡར་ འབྲོག་ གཡུ་ མཚོ །), hay Yamdrok Yumtso, là một hồ nước tuyệt đẹp nằm giữa thủ đô Lhasa của Tây Tạng và thị trấn Gyantse. Hồ Yamdrok có thể nhìn thấy dọc theo Đường cao tốc Hữu nghị cũ nối Tây Tạng với Nepal và là tuyến đường yêu thích cho những […]