Tu viện Samye – Địa điểm Phật giáo đầu tiên ở Tây Tạng

Tu viện Samye Tây Tạng

Được xây dựng vào thế kỷ thứ 8, Tu viện Samye là tu viện Phật giáo thực sự đầu tiên được xây dựng ở Tây Tạng, và nằm trong khu vực tuyệt đẹp của Thung lũng sông Yarlung Zangbo ở quận Tsedang của tỉnh Lhoka. Tu viện cách thủ đô Tây Tạng 121 km đường bộ và mất […]