Ngày: Tháng Năm 23, 2022

  • Đền Ramoche Tây Tạng

    Đền Ramoche Tây Tạng

    Ngôi đền chị em với đền Jokhang – Đền Ramoche Tây Tạng được xây dựng cùng thời gian. Ban đầu nó được xây dựng để lưu giữ tượng Jowo Sakyamuni do Công chúa Văn Thành mang đến Tây Tạng nhưng đôi khi vào thế kỷ thứ 8, bức tượng này đã được hoán đổi thành […]