Ác quỷ Tây Tạng – Cái nhìn Phong thuỷ và Phật giáo Tây Tạng

Ác quỷ Tây Tạng

Hãy xem bức tranh, hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Lhasa. Nó mô tả một nữ ác quỷ, được cho là đang nằm trên toàn bộ Tây Tạng. Nếu bạn quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng các cấu trúc nổi bật ghim nó xuống đất; cả phong cảnh tự nhiên và nhân tạo […]