Có an toàn khi du lịch Tây Tạng? Những điều an toàn cần nắm

Có an toàn khi du lịch Tây Tạng?

Nhiều người thường lo lắng và đặt câu hỏi có an toàn khi du lịch Tây Tạng hay không? Câu trả lời duy nhất là: Có. Tây Tạng là một nơi an toàn để du lịch như bất kỳ nơi nào ở Đông Nam Á và Việt Nam. Hãy cùng đi sâu hơn và giải thích […]