Tám dấu hiệu tốt lành Ashtamangala trong Phật giáo

Tám dấu hiệu tốt lành Ashtamangala

Ashtamangala là bộ tám dấu hiệu tốt lành linh thiêng đặc hữu của một số tôn giáo như Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Các biểu tượng hay “thuộc tính biểu tượng” (tiếng Tây Tạng : ཕྱག་ མཚན་ , THL : chaktsen) là yidam và công cụ giảng dạy. Những thuộc tính (hay […]