Gyantse Kumbum Tây Tạng

Gyantse Kumbum Tây Tạng

Kumbum là nơi có lịch sử đặc biệt của Tây Tạng, nơi đây là thị trấn cuối cùng bị chiếm bởi nhà Hán trong lịch sử. Từng là một thị trấn quan trọng, nó chứa đựng nhiều nét lịch sử, văn hóa sót lại của người Tây Tạng bản địa xưa kia. Ở thị trấn […]