Thẻ: Cung điện Potala

  • Công chúa Văn Thành (Wencheng) nhà Hán – Hoàng hậu Tây Tạng

    Công chúa Văn Thành (Wencheng) nhà Hán – Hoàng hậu Tây Tạng

    Công chúa Văn Thành, hay Wencheng (625-680) là con gái của Rencheng Daozong Li (Em họ của Lý Thế Dân – Đường Thái Tông). Tên tiếng Trung của bà không được ghi chép, nhưng được tôn sùng ở Tây Tạng như một thiên nữ người Hán. Cô cũng là vợ của Songtsen Gampo của Đế chế Tây Tạng. Thông minh […]