Thẻ: Mandala

  • Mạn Đà La là gì? – Tầm quan trọng với Phật giáo Tây Tạng

    Mạn Đà La là gì? – Tầm quan trọng với Phật giáo Tây Tạng

    Không ai biết chắc chắn mandala lần đầu tiên được tạo ra khi nào, nhưng cả nền văn hóa cổ đại và hiện đại đều sử dụng chúng như đối tượng thiền định. Bất cứ nơi nào chúng xuất hiện trên toàn cầu, mandala có một dạng tương tự: một vòng tròn chứa một thiết kế…