Thẻ: Tết Losar

  • Tết Tây Tạng – Ngày Losar

    Tết Tây Tạng – Ngày Losar

    Trong lịch sử, người Tây Tạng chủ yếu là những người du mục chung sống hài hòa với môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng. Khi mùa màng bội thu, họ ăn mừng bằng cách nhảy múa và ca hát. Thời gian trôi qua, họ bắt đầu lấy thời điểm lúa mạch…