Tết Tây Tạng – Ngày Losar

Tết Tây Tạng Losar

Trong lịch sử, người Tây Tạng chủ yếu là những người du mục chung sống hài hòa với môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng. Khi mùa màng bội thu, họ ăn mừng bằng cách nhảy múa và ca hát. Thời gian trôi qua, họ bắt đầu lấy thời điểm lúa mạch […]