Vua Trisong Detsen và chuyện phục hưng Phật giáo Tây Tạng

Vua Trisong Detsen

Vua Trisong Detsen là hoàng đế Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9, người có công thiết lập Phật giáo ở Tây Tạng. Các tín đồ Phật giáo Tây Tạng coi Ngài là biểu hiện của Văn Thù Sư Lợi, vị bồ tát hiện thân của trí tuệ. Trong cuộc đời của mình, Vua Trisong Detsen đã […]