Tu viện Samding Tây Tạng

Tu viện Samding

Tu viện Samding Tây Tạng có một lịch sử kỳ lạ. Tu viện có lẽ được thành lập vào thế kỷ 13 và gắn liền với giáo phái Bodong, do Bodong Chokle Namgyel khởi xướng. Giáo phái không bao giờ nổi bật, mặc dù một số ngôi đền trong bán kính của Samding đã tuân theo các […]