Lễ hội ra mắt Thangka tại Tashilhunpo

Lễ hội ra mắt Thangka tại Tashilhunpo

Thời gian: 12 tháng 7 – 14 tháng 7 năm 2022 Địa điểm: Tây Tạng Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 (âm lịch Tây Tạng) diễn ra lễ hội thờ Thangka hàng năm, nơi các bức tranh Thangka khổng lồ được trưng bày tại Tu viện Tashilhunpo ở thành phố Shigatse. Một số lễ hội Thangka lớn ở Tây Tạng rất quan trọng đối […]

Tu viện Tashilhunpo Tây Tạng

Tu viện Tashilhunpo Tây Tạng

Tu viện Tashilhunpo Tây Tạng tọa lạc trên sườn phía nam của núi Nyiseri ở phía tây của thành phố Shigatse. Nó được xây dựng vào năm 1447 bởi Gedun Drupa, vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên. Đây là tu viện lớn nhất ở Khu vực Tsang cũng như là trụ sở truyền thống […]