Ba vị vua tổ tiên của Tây Tạng là ba vị cua có công phát triển nền Phật giáo Tây Tạng và đưa nó lên tầm quốc giáo. Họ là những người gieo mầm mống cho Phật giáo ở Tây Tạng, xây dựng bảng chữ cái, dịch các bản kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng và phát triển nó nhiều hơn.

Chính vì ba vị vua này mà Phật giáo đã ăn sâu vào Tây Tạng. Khi người Tây Tạng nói về ba vị vua này, nếu họ không chảy nước mắt, thì ít nhất cổ của họ cũng cử động như một con đà điểu. Hơn nữa, ngài được coi là một trong những vị tổ sáng lập của truyền thống Nyingmapa, cùng với Guru Padmasambhava và Bồ tát Abbott Shantarakshita.

Đại sư Rinpoche nói:

Ba vị vua tổ tiên tôn giáo Tây Tạng:

  1. Vua Songtsen Gampo.
  2. Vua Trisong Detsen.
  3. Vua Tri Ralpachen.

Vua Songtsen Gampo

Vua Songtsen Gampo và 2 vị hoàng hậu
Vua Songtsen Gampo và 2 vị hoàng hậu

Vua Songtsen Gampo là người cai trị đầu tiên, thống nhất các vùng đất Tây Tạng. Ông là người xây dựng bảng chữ cái Tây Tạng, gieo nền móng Phật giáo ở Tây Tạng. Ngay cả 2 bà vợ của ông cũng được xem là Tara trắng và Tara xanh (green).

Nếu không có Songtsen Gampo thì sẽ không có bảng chữ cái Tây Tạng, Lhasa sẽ không có Jokang. Và Tây Tạng sẽ có thể không có Phật giáo Tây Tạng.

Vua Trisong Detsen

Vua Trisong Detsen
Vua Trisong Detsen

Khi Phật giáo suy tàn ở Tây Tạng, vua Trisong Detsen đã phát triển nó “một lần nữa” trở lại. Ông đã mời nhà sư Padmasambhava vĩ đại đến và giảng Pháp về Phật giáo ở Tây Tạng. Chính những bộ kinh thông dụng và quan trọng nhất của Mật thừa ngày nay đều do ngày “thỉnh” về và dịch lại.

Gần như mọi bộ kinh mà chúng ta có bây giờ là do Vua Trisong Detsen tài trợ. Ông ấy chịu trách nhiệm về việc thể chế hóa Phật giáo, và ông ấy đã khiến cho giáo pháp được truyền bá và hưng thịnh.

Rinpoche nóI

Vua Tri Ralpachen

Vua Tri Ralpachen
Vua Tri Ralpachen

Một vị vua ít nổi tiếng hơn nhưng cũng khá quan trọng. Ông là cháu nội của vua Trisong Detsen. Công lao của ông là việc hoàn chỉnh các bộ kinh Phật giáo tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng. Những kinh điển được lược dịch một cách khó hiểu được diễn giải tốt hơn bằng tiếng Tây Tạng.

Khi các giáo lý được dịch vào thời tổ tiên của tôi, các học giả đã sử dụng nhiều thuật ngữ không được biết đến trong ngôn ngữ Tây Tạng. Thay đổi những điều mâu thuẫn với giáo lý hoặc các quy tắc ngữ pháp và những điều khó hiểu tốt hơn bằng cách sử dụng các thuật ngữ quen thuộc của tiếng Tây Tạng thông tục. Theo cách này, hãy sửa lại các bản dịch của các văn bản Đại thừa và Tiểu thừa.

Vua Tri Ralpachen

Tìm hiểu thêm về: Lịch sử Tây Tạng.

Trả lời