Kỷ niệm lời dạy đầu tiên của Đức Phật Thích Ca

Còn được gọi là Lễ hội Đảnh lễ chư Phật, nhằm kỷ niệm lời dạy đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và lần chuyển Pháp luân đầu tiên cũng như bài giảng về Tứ diệu đế.

Bài giảng đầu tiên được gọi là Dhammacakkappavattana Sutta có nghĩa là “bài thuyết pháp của Đức Phật đang chuyển động bánh xe pháp.” Đây là một sự kiện rất quan trọng theo Phật giáo. Vào ngày này, Phật tử Tây Tạng đi đến các thánh địa và chùa chiền, thắp hương, và treo cờ cầu nguyện.

Tìm hiểu thêm về: 8 dấu hiệu tốt lành trong Phật giáo Kim Cương Thừa.

Lịch sử Lễ hội thuyết pháp của Đức Phật

Đức Phật Thích Ca ra đời khoảng 500 năm trước Công nguyên, nhưng người ta không rõ chính xác là vào thời điểm nào. Ngài còn được gọi là Guatama, và ngài được cho là hoàng tử của một vương quốc nhỏ ở Nepal cổ đại.

Lưu ý, đây là tóm lược rất ngắn gọn về cuộc đời đức Phật, tìm hiểu nhiều hơn trong: Thư viện hoa sen về cuộc đời của Đức Phật.

Ngài muốn giải quyết đau khổ và cái chết. Năm 29 tuổi, ngài trở thành đệ tử của những vị thầy nổi tiếng ở Ấn Độ, theo học Ấn Độ giáo, và không được toại nguyện. Ngài đã nhịn ăn rất nhiều, và ngài thề sẽ ngồi dưới gốc cây cho đến khi biết được sự thật. Người ta nói rằng ngài đã trở thành Giác ngộ khi ngài 35 tuổi.

Bài giảng đầu tiên của ngài sau khi thành đạo tập trung vào Tứ Diệu Đế, vốn là nền tảng của Phật giáo. Sự thật về:

1. Sự thật của đau khổ (dukkha)
2. Sự thật về nguyên nhân của đau khổ (samudaya)
3. Sự thật về sự chấm dứt của đau khổ (nirhodha)

Trả lời